Z dniem 31 grudnia 2020 roku kończy się tzw. okres przejściowy związany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Opuszczenie Wspólnoty wiąże się z pewnymi zmianami w rozliczeniach z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa.

Sprzedaż usług kontrahentom z Wielkiej Brytanii

Zgodnie z ustawą o VAT miejscem świadczenia, a więc również opodatkowania usług  jest kraj odbiorcy. Następstwem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię jest wykluczenie z możliwości stosowania zasad opodatkowania jako transakcji wewnątrzwspólnotowych. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy odbiorca usługi jest zarejestrowany jako płatnik VAT, ponieważ zawsze należy zastosować stawkę 0%.

Zakup usług od podmiotów z Wielkiej Brytanii

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przy zakupie usług od dostawców z Wielkiej Brytanii otrzymamy fakturę opodatkowaną zgodnie z brytyjskim prawem podatkowym. Należy pamiętać, że takiej transakcji nie będzie można potraktować takiej transakcji  jako wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, a więc nie będzie można zastosować odliczenia VAT jak przy odwrotnym obciążeniu.

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii

Nowo obowiązujące zasady obligują przedsiębiorców do opodatkowania sprzedaży towarów tak jak przy eksporcie, czyli z zastosowaniem stawki 0% VAT. Istotną zmianą jest to, że nie jest to już transakcja wewnątrzwspólnotowa – nie będzie więc już konieczności wykazywania jej w informacji podsumowującej.

Zakup towarów od kontrahenta z Wielkiej Brytanii

Dokonując zakupu i transportu towarów od sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, należy zwrócić uwagę, że w myśl nowych przepisów transakcja ta będzie traktowana jako import towarów. Poprzednio miała charakter transakcji wewnątrzwspólnotowej. Należy pamiętać, że wprowadzając towar do Unii Europejskiej z kraju trzeciego, to na przedsiębiorcy będzie ciążyć szereg obowiązków definiowanych przez przepisy celne.

Irlandia Północna jako wyjątek

W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną nadal stosowane będą unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT

Podsumowując, od przyszłego roku zawierając transakcje z partnerami z Wielkiej Brytanii przedsiębiorcy powinni zachować szczególną ostrożność. Dokonując operacji należy mieć na uwadze nowe przepisy dotyczące podatku VAT, ponieważ ich pominięcie może mieć wiele negatywnych konsekwencji.