Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

Kasy fiskalne online obowiązują od 01.01.2021 r. dla działalności gospodarczych związanych:

– z wyżywieniem, świadczonym wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
– usługami w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
– sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

Kasy fiskalne online obowiązują Cię od 01.07.2021 r. dla działalności gospodarczych związanych z usługami:

– fryzjerskimi, kosmetycznymi i kosmetologicznymi,
– budowlanymi,
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– prawniczymi,
– związanymi z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu