ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ:

Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi dla osób osiągających przychody z tytułu szeroko
pojętego stosunku pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz
spółdzielczego stosunku pracy). Ulga nie będzie jednak przysługiwała osobom osiągającym
przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Ulga ma dotyczyć osób, których przychody
mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie (odpowiednio od 5 700 do 11
140 zł miesięcznie). W kwocie tych przychodów będą także uwzględniane przychody
pomniejszane o 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez
pracowników-twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub
rozporządzania przez nich tymi prawami, określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.
Wprowadzenie ulgi ma na celu zniwelowanie straty spowodowanej zniesieniem
możliwości odliczania składki zdrowotnej.

PIT-0 DLA SENIORÓW:

PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać
zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt),
którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej
aktywni zawodowo. PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie
m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach
ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli
pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po
przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

PIT-0 DLA RODZIN 4+:

PIT-0 dla rodzin 4+ to rozwiązanie adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów
prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. To rozwiązanie dla wszystkich –
niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są
samotnymi rodzicami.
Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT.
Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej
wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków,
którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.