Od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wynosi 4242 zł. Natomiast od 1 lipca 2024 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosi 27,70zł. Od 1 lipca będzie to kwota 28,10zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. 2023 poz. 1893).