Sporządzanie deklaracji DRA, PIT, PEFRON i PPK

 

Chcesz abyśmy sporządzili dla Ciebie deklarację DRA, PIT, PEFRON lub PPK? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Prowadzimy sprawy kadrowo-płacowe na zlecenie przedsiębiorców. Sporządzamy listę płac z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Zajmujemy się rozliczeniami podatkowymi związanymi z wynagrodzeniami dla pracowników – ZUS DRA, PIT i inne. Wyliczamy opłaty związane ze świadczeniami pracowniczymi (np.PPK, PFRON).

ZUS DRA – co to jest?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane wpłacać składki ZUS za siebie oraz za zatrudnione w firmie osoby. W celu prawidłowego naliczenia składek i na potrzeby ewidencyjne pracodawca ma obowiązek przekazywać do ZUS deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA.

ZUS DRA jest deklaracją rozliczeniową składaną za okresy miesięczne, na  które wykazuje się składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak bardzo często samo złożenie deklaracji ZUS DRA nie wystarczy i pracodawca będzie musiał dołączyć jeszcze inne dokumenty rozliczeniowe.

Oprócz ZUS DRA istnieją inne dokumenty rozliczeniowe dla pracodawców:

  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,
  • ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne – do rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za tych pracowników, którzy mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.
  • ZUS RPA – imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej.
  • ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek.
  • ZUS DRA cz.II – deklaracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która ma obniżone składki na ubezpieczenie społeczne i opłaca składki tylko za siebie.

Termin złożenia deklaracji ZUS DRA jest różny w zależności od rodzaju podmiotu, który rozlicza się na podstawie tej deklaracji:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze;
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne, który opłacają składki wyłącznie za siebie;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostałe podmioty.

Jak złożyć deklarację ZUS DRA przez internet?

Przedsiębiorca ma możliwość złożenia deklaracji ZUS DRA online. Jak to zrobić? Musisz najpierw założyć konto na PUE, jeśli tego nie zrobiłeś. Następnie aktywujesz aplikację e-Płatnik. Ta bezpłatna aplikacja służy do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Za jej pomocą rozliczysz się z ZUSem, wypełniając deklarację ZUS DRA przez internet.

PIT – co to jest?

Płatnicy PIT muszą przekazać urzędom skarbowym i podatnikom informacje o wysokości osiągniętego przez podatnika rocznego dochodu i pobranych zaliczkach. Do przedstawienia tych informacji służy druk PIT-11. Osoby, które dostały PIT-11 powinny na jego podstawie wypełnić zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-36.

Obsługujemy również inne deklaracje PIT, w tym PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A, PIT-16, PIT-16A. Jeśli masz problem z rozliczeniem z US, to służymy profesjonalną pomocą.

PPK – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny program mający na celu zaspokojenie potrzeb finansowych po ukończeniu 60-tego rok życia. Środki składowane w ramach PPK są środkami prywatnymi.

Każdy przedsiębiorca będzie mógł wybrać instytucję finansową, z którą zawrze umowę o prowadzenie PPK dla pracowników. W ramach tego programu zarówno pracownik, jak i pracodawca mają obowiązek dokonywania wpłat z własnych środków. Jednakże uczestnictwo w PPK nie jest dla pracownika obowiązkowe – może on zrezygnować z udziału w programie PPK.

PFRON – co to jest?

Zajmujemy się obliczaniem składek na PFRON, czyli na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgromadzone środki są przeznaczane na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz mają na celu podnieść ich szanse zatrudnienia.

Składki na PFRON są zobowiązani opłacać pracodawcy, którzy w danym roku zatrudnili co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty.

Jak do nas trafić?