BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW BIEŻANÓW

 

Szukasz biura rachunkowego w rejonie Kraków Bieżanów? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Prowadzenie finansów oraz działalność w strefie podatkowej wymaga dużego zrozumienia przepisów, a także skrupulatności. Dla przedsiębiorców często jest to więc problematyczne przy natłoku obowiązków związanych z natłokiem obowiązków. Biuro rachunkowe Kraków Bieżanów zajmie się w sposób profesjonalny Twoją księgowością. Ty w tym czasie zajmiesz się rozwojem firmy, nie martwiąc się o dokumentację oraz sprawozdania.

Sprawy kadrowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej akta osobowe pracownika muszą być podzielone na 4 części:

 1. nawiązanie zatrudnienia,
 2. przebieg zatrudnienia,
 3. wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy,
 4. pracownicza odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna.

Akta pracownicze zakładane są osobom podpisującym umowę o pracę. Dokumenty mogą być porządkowane na dwa różne sposoby: zgodnie z datą dostarczenia dokumentu lub z datą wydania dokumentu. Oryginały dokumentów złożone przez pracownika powinny mu zostać zwrócone, a do akt powinny trafić skany, odpisy czy kopie. Dane powinny być przechowywane przez cały okres zatrudnienia pracownika oraz 10 lat (od końca roku kalendarzowego) po rozwiązaniu umowy lub jej wygaśnięciu. W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej należy znać wiele zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać. Biuro podatkowe Bieżanów zajmie się wszelkimi sprawami kadrowymi w Twojej firmie. 

Kary za naruszenie dokumentacji pracowników:

 • nieprzechowywanie dokumentacji przez określony przez ustawę czas;
 • brak prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • przechowywanie w warunkach grożących zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • kara w wysokości 1000 zł do 30 000 zł.

Podatki i sprawozdania

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czy akt osobowych jest niezwykle ważne i wpływa na prawidłowe funkcjonowanie firmy. Porządek w dokumentacji i finansach daje gwarancje pozytywnych wyników wszelkich kontroli bez dodatkowego stresu. Księgowość Bieżanów zajmie się w Twojej firmie sprawami kadrowo-płacowymi. Sporządzimy deklaracje podatkowe, które zawierają informacje na temat miesięcznych oraz rocznych dochodów i kosztów. Każdy przedsiębiorca musi się z nich rozliczyć z fiskusem. Przygotujemy i złożymy deklaracje PIT, CIT, VAT, JPK, czy PCC. Biuro rachunkowe Kraków opracuje również sprawozdania GUS o odpowiedniej metodologii zgodnie z wytycznymi GUS. Sporządzimy sprawozdania z wykorzystaniem druków F-01 (sprawozdanie o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym i nakładach na środki trwałe) oraz F-02 (statystyczne sprawozdanie finansowe).

Reprezentowanie klienta

Kontakty z organami jak Urząd Skarbowy czy ZUS mogą być kłopotliwe dla wielu firm. Warto więc zdecydować się na pełnomocnictwo firmy z zewnątrz. Biuro rachunkowe Bieżanów weźmie udział w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych czy podatkowych co wymaga dużej wiedzy z zakresu księgowości i podatków.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo ZUS?:

 • dane mocodawcy – firmy udzielającej pełnomocnictwa,
 • datę wystawienia,
 • dane pełnomocnika – osoby upoważnionej,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa lub informacje, że zostało ono przyznane bezterminowo,
 • zakres czynności lub spraw, do których upoważniony jest pełnomocnik.

FAQ

1. Od czego zależą koszty miesięczne księgowej?

Tak możemy Cię reprezentować przed ZUS, jednak potrzebujemy do tego odpowiedniego pełnomocnictwa. Osoba, którą upoważnisz należy mieć aktywne konto PUE oraz trzeba wypełnić druk ZUS-PEL.

2. Czy oferujecie reprezentowanie firm przed ZUS?

Wszystko zależy przede wszystkim od tego, jakie usługi wybierzemy oraz jak duża jest nasza działalność gospodarcza. Cena również w dużej mierze jest zależna od miejsca- w większych miastach koszty są zazwyczaj większe.

Jak do nas trafić?