Sprawozdania do GUS-u Wieliczka

Chcesz abyśmy prowadzili dla Ciebie sprawozdania GUS? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w Wieliczce oferuje fachową pomoc w sporządzaniu sprawozdań dla GUS. Sprawozdania te są tworzone na podstawie informacji, które są zawarte w dostarczanych przez firmę dokumentach lub już tych posiadanych. Gwarantujemy rzetelne i terminowe wypełnianie sprawozdań GUS, dzięki czemu Twoja firma będzie mogła skutecznie wykonywać swoje zadania i osiągać zamierzone cele.

Sprawozdania do GUS-u Wieliczka – ogólne informacje

GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny jest podmiotem, który odpowiada w Polsce za przygotowywanie oficjalnych zestawień statystycznych. Obowiązek wypełnienia sprawozdań państwowych mają między innymi przedsiębiorcy wykonujący pozarolniczą działalność gospodarczą. Podstawowym elementem niezbędnym do wywiązania się z obowiązku statystycznego jest dokumentacja księgowa, która pozwala uzyskać żądane dane.

Zbieranie danych o firmie przez GUS wynika z art. 30 ust 1. pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej – ten artykuł  zobowiązuje każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą do nieodpłatnego przekazywania danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników. Zadanie, które zostało przekazane GUS ma na celu zwiększenie transparentności przedsiębiorstw.

Ogólne zasady sporządzania sprawozdań dla GUS

Główny Urząd Statystyczny wysyła bezpośrednie wezwania wraz z formularzami, które należy wypełnić. Kilkanaście lat temu wezwania były dostarczane drogą listowną, jednak obecnie GUS kontaktuje się z firmami także drogą elektroniczną. Wysłane formularze wymagają dogłębnej analizy informacji oraz umiejętności prawidłowego wprowadzenia danych. Za podanie fałszywych informacji GUS grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Najbezpieczniejszym sposobem jest zatrudnienie biura rachunkowego, które będzie za Ciebie prowadzić sprawozdania dla GUS.

Ile czasu ma firma na dostarczenie wypełnionych sprawozdań do GUS? Czas na wypełnienie i wysłanie sprawozdania jest ściśle monitorowany przez GUS. Przedsiębiorcy otrzymują indywidualny termin do sporządzenia sprawozdania. Nieterminowe dostarczenie sprawozdania lub uchylenie się obowiązkowi statystycznemu podlega sankcji. W przypadku opóźnienia się należy liczyć się z nałożeniem kary grzywny w wysokości od 200 zł do 5000 zł.

Wzór sprawozdań dla GUS jest objęty ścisłymi normami. Z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej wynika, że każdą firmę obowiązują te same regulacje bez względu na profil działalności, jej wielkość czy ilość zatrudnionych pracowników.

GUS dla firm – jakie formularze?

Ilość druków otrzymywanych od GUS jest duża. Oto najczęściej spotykane druki:

 • F-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,
 • F-02 – statystyczne sprawozdanie finansowe,
 • Z-06 – roczne sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy,
 • Z-05 – badanie popytu na pracę,
 • DG-1 – meldunek działalności gospodarczej,
 • AK-U – ankieta koniunktury gospodarczej,
 • Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy,
 • SP-3 – sprawozdanie z działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
 • P-01 – sprawozdanie o produkcji,
 • RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
 • SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa.

Do czego GUS potrzebuje Twoich danych o firmie?

W jakim celu są wykorzystywane dane uzyskiwane od przedsiębiorstw? Informacje, które otrzymuje GUS służą m.in do:

 • podniesienia dokładności statystyki publicznej,
 • zaspokajania potrzeb informacyjnych,
 • usprawnienia procesów dostarczania informacji,
 • zmniejszania obciążeń respondentów,
 • kontrolowania jakości wyników badań,
 • porównywania wyników z innych okresów.

Choć Główny Urząd Statystyczny stoi na stanowisku, że wdrażanie procesów statystyki przedsiębiorstw ma zredukować obciążenia administracyjne firmy, to jest zupełnie odwrotnie. Konieczność wypełnienia wielu sprawozdań to duże obciążenie dla firmy, a grożące kary za niedostarczenie danych lub wprowadzenie fałszywych danych sprawia, że przedsiębiorcy wolą powierzać wypełnianie sprawozdań dla GUS podmiotom zewnętrznym.

Jak do nas trafić?