Reprezentacja klienta przed urzędami skarbowymi

 

Chcesz abyśmy reprezentowali Twoją firmę przed urzędem skarbowym? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Kontaktowanie się z organami skarbowymi jest bardzo często jednym z najbardziej kłopotliwych zadań niejednej firmy. Postępowanie sprawdzające, kontrolne, podatkowe czy administracyjne wymaga od przedsiębiorcy dużej wiedzy prawnej z zakresu finansów, podatków czy księgowości.

Reprezentacja firma przed Urzędem Skarbowym i ZUS to usługa, w której się specjalizujemy. Reprezentacja wszelkiego typu przedsiębiorstw i dbałość o właściwe przedstawianie sprawy naszych klientów na ich korzyść są dla nas niezwykle istotne. Dokładamy wszelkich starań, aby reprezentacja przed organami podatkowymi stała jak na najwyższym poziomie, dzięki pomocy prawnej wyspecjalizowanych doradców podatkowych.

Reprezentacja klienta przed organami podatkowymi

Prowadzenie firmy wymaga wykonywania bieżących działań związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także planowaniem przyszłych działań mających na celu rozwój firmy. Szczególnie obciążone są małe przedsiębiorstwa z małym zapleczem kadry – wszystkie zadania, takie jak wykonywanie usług lub produktów, prowadzenie marketingu, obsługa kadrowo-płacowa, prowadzenie księgowości, rozliczenia z organami podatkowymi, kontakty z innymi przedsiębiorstwami ciążą na barkach przedsiębiorstwa. Prowadzenie tych bieżących działań firmy może hamować rozwój działalności i sprawić, że konkurencja prześcignie nas pod względem świadczonych usług.

Dodatkowe obciążenie w postaci postępowań z organami podatkowymi przysparza jeszcze większych obowiązków. Możliwość zlecenia kwestii reprezentacji firmy z organami podatkowymi jest dla przedsiębiorstwa nie lada ułatwieniem.

Biura rachunkowe, którym możemy zlecić zadanie reprezentacji dysponują zespołem radców prawnych, doradców podatkowych i praktyków biznesowych, świetnie zorientowanych w kwestii prawa podatkowego i przepisów proceduralnych.

Usługi reprezentacji firm przed organami podatkowymi

Cel, jaki stawiamy sobie w reprezentacji firm przed US i ZUS to jak najkorzystniejsze załatwienie sprawy w jak najkrótszym terminie z wykorzystaniem właściwych narzędzi prawnych i fachowej wiedzy doradcy prawnego.

W ramach kompleksowych usług reprezentacji przedsiębiorstw znajduje się:

 • reprezentowanie firmy przed organami skarbowymi w postępowaniu sprawdzającym, kontrolnym i podatkowym,
 • prowadzenie sporów z organami podatkowymi za przedsiębiorstwo,
 • występowanie w roli pełnomocnika firmy,
 • wsparcie merytoryczne w zebraniu właściwych dokumentów źródłowych,
 • sporządzanie zastrzeżeń do protokołu z czynności sprawdzających/kontroli podatkowej,
 • sporządzanie odwołań do decyzji I instancji,
 • analiza zagrożeń wynikająca z zebranego materiału dowodowego,
 • zaskarżanie odwołań oraz postanowień decyzji II instancji,
 • przygotowanie niezbędnych pism procesowych,
 • przygotowanie strategii działania w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i kontrolnych w oparciu o praktyki procesowe stosowane przez organy skarbowe oraz orzecznictwo sądowe.

Upoważnienie do załatwienia spraw w Urzędzie Skarbowym

W celu upoważnienia biura rachunkowego do załatwienia spraw w US należy sporządzić pełnomocnictwo. Biuro pomoże Ci sporządzić odpowiednie pełnomocnictwo, tak aby reprezentacja z US przebiegała sprawnie.

Zgodnie z prawem doradcy podatkowi mogą reprezentować przedsiębiorstwa przed organami skarbowymi. Mają oni możliwość uczestniczenia w postępowaniach podatkowych, sprawdzających, kontrolnych i administracyjnych. Wiedza prawna i doświadczenie z zakresu procedur skarbowych gwarantuje, że załatwianie spraw z Urzędem Skarbowym będzie jak najkorzystniejsze dla klienta biznesowego.

Upoważnienie do załatwiania spraw w ZUS

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych firma może załatwiać swoje sprawy poprzez wyznaczenie pełnomocnika. Jednakże osoba, którą upoważniasz do działania w imieniu firmy musi mieć aktywne konto PUE. Jest kilka sposobów na to, aby wyznaczyć pełnomocnictwo ZUS do załatwiania spraw firmy przez osobę upoważnioną.

Należy przede wszystkim wypełnić druk ZUS-PEL. Można go wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Można także wysłać druk ZUS-PEL w formie papierowej w każdym oddziale ZUS, bez względu na miejsce wykonywania działalności. Wyznaczyć pełnomocnika można także poprzez dokonanie wpisu w CEIDG.

ZUS-PEL – jak wypełnić?

Pełnomocnictwo ZUS powinno zawierać:

 • dane pełnomocnika – osoby upoważnionej,
 • dane mocodawcy – firmy udzielającej pełnomocnictwa,
 • datę wystawienia,
 • okres obowiązywania pełnomocnictwa lub informacje, że zostało ono przyznane bezterminowo,
 • zakres czynności lub spraw, do których upoważniony jest pełnomocnik.

Jak do nas trafić?