BIURO RACHUNKOWE KRAKÓW NOWA HUTA

Szukasz biura rachunkowego w rejonie Kraków Nowa Huta? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Biura rachunkowe działają w zakresie finansów i strefy podatkowej. Wymaga to dużej skrupulatności i zrozumienia przepisów, które podlegają ciągłym zmianom. Dla większości przedsiębiorców jest to bardzo problematyczny temat. Biuro rachunkowe nowa huta zajmie się Twoją firmą od strony księgowej, abyś Ty mógł skupić się na jej rozwijaniu, nie martwiąc się o terminy księgowość.

Podatki i sprawozdania – usługi księgowe Kraków

Bilans oraz rachunek zysków i strat są niezwykle ważne w prowadzeniu firmy. Bilans reprezentuje cały majątek firmy (aktywa) oraz źródła finansowania (pasywa). Natomiast rachunek zysków i strat RZiS to ocena finansowa firmy. Biuro księgowe nowa huta wykona rzetelnie za Ciebie te sprawozdania.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do ewidencji swoich dochodów. Księgowość nowa huta zajmie się prowadzeniem Twoich ksiąg rachunkowych.

Kogo obejmuje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Zgodnie z Art. 24a ust 1. ustawy o PIT od osób fizycznych wskazuje podmioty, które mają obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów („księgę”) albo księgę rachunkową, zgodnie z odrębnymi przepisami (ustawy o rachunkowości). Są to:

 • osoby fizyczne,
 • spółki partnerskie
 • spółki jawne osób fizycznych
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • które wykonują działalność gospodarczą.

 

Sprawy kadrowe i pracownicze

Zakładanie akt pracowniczych ma miejsce w przypadku umowy o pracę. Można je porządkować na dwa sposoby: zgodnie z datą wydania dokumentu lub z datą dostarczenia dokumentu. Dokumentacja powinna być przechowywana przez okres zatrudnienia i 10 lat (od końca roku kalendarzowego) po wygaśnięciu stosunku pracy lub rozwiązaniu umowy. Wiąże się więc z tym szereg zasad i przepisów, których należy przestrzegać. Nasze biuro rachunkowe w Krakowie zajmie się sprawami kadrowymi w Twojej firmie.

Kary za naruszenie dokumentacji pracowników:

 • nieprzechowywanie dokumentacji przez określony przez ustawę czas;
 • przechowywanie w warunkach grożących zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • brak prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • kara w wysokości 1000 zł do 30 000 zł.

Warto więc zdecydować się na profesjonalny nadzór spraw kadrowych. Nasze biura rachunkowe (Kraków i okolice) poprowadzą wszystkie dokumentacje za Ciebie. Zajmiemy się również sprawami finansowymi pracowników. Wynagrodzenia, składni i ekwiwalenty naliczy nasza księgowa (nowa huta i inne dzielnice Krakowa).

Reprezentowanie klienta – Kraków Nowa Huta

Usługi księgowe nowa huta to również reprezentacja firmy przed organami takimi jak ZUS czy Urząd Skarbowy. W państwa imieniu kontaktujemy się z urzędnikami, zajmujemy się wyjaśnianiem różnych spraw, przeprowadzamy kontrole skarbowe i składamy wyjaśnienia. Potrzebujemy jedynie upoważnienia z państwa strony. Nasz doradca podatkowy (Kraków nowa huta) dopilnuje terminów i powiadomi o potrzebie złożenia dokumentów oraz sprawdzi, czy zawierają wszystkie niezbędne składowe.

Usługa reprezentacji firmy obejmuje między innymi:

 • wsparcie merytoryczne w zebraniu właściwych dokumentów źródłowych;
 • analiza zagrożeń wynikająca z zebranego materiału dowodowego;
 • przygotowanie pism procesowych;
 • odwołania do decyzji I instancji.

Zajmiemy się również skrupulatnym wypełnianiem formularzy wysyłanych przez GUS, do których niezbędna jest ich znajomość i umiejętność prawidłowego wprowadzenia wszystkich danych.

FAQ

1. Czy wasza firma może reprezentować moją firmę przed Urzędem Skarbowym, czy ZUS?

Tak, jest taka możliwość, należy jednak w tej kwestii sporządzić stosowne pełnomocnictwo. Będziemy mogli wówczas uczestniczyć w postępowaniach sprawdzających, kontrolnych, podatkowych i administracyjnych.

2. W jaki sposób skontaktuję się z państwa firmą?

W tym celu należy skorzystać z numeru kontaktowego podanego na naszej stronie modernwages.com. Można również kontaktować się przez adres mailowy biuro@modernwages.com.

Jak do nas trafić?