Ewidencja podatku VAT – Wieliczka

Chcesz abyśmy sporządzili dla Ciebie rozliczenie VAT w Wieliczce? Skontaktuj się z nami!

biuro@modernwages.comtelefon: +48 122 915 782

Nasze Biuro Rachunkowe Modern Wages zajmuje się sporządzaniem deklaracji podatkowych, które zawierają informacje dotyczące miesięcznych oraz rocznych kosztów i dochodów. Obowiązek ich złożenia do Urzędu Skarbowego dotyczy wszystkich – z Urzędem Skarbowym muszą się rozliczyć zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności zarobkowej.

Wypełnianie deklaracji oraz pilnowanie terminów ich składania może być uciążliwe. Dlatego jeśli chcą mieć to Państwo z głowy, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy – sami przygotujemy i złożymy deklaracje PIT, CIT, VAT, JPK, PCC i inne. To dobry sposób, aby uniknąć błędów i dodatkowych kosztów. Co więcej, zyskają Państwo więcej czasu na prowadzenie działalności lub na przyjemności.

Deklaracje podatkowe rodzaje

Deklaracje PIT

Jedną z ważniejszych rodzajów deklaracji podatkowych jest deklaracja PIT, która obejmuje dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Za pomocą druku PIT-u można rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rodzaj druku PIT, jaki musimy złożyć będzie się różnił w zależności do tego, jakie są nasze rodzaje i źródła dochodów oraz od formy opodatkowania.

Stosowane druki PIT to: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, PIT-40A, PIT-39, PIT-6, PIT-16A, PIT-16, PIT-19A, PIT-14, PIT-16, DSF-1.

Także płatnicy muszą złożyć deklaracje PIT dla celów ewidencyjnych oraz informacyjnych, aby podatnicy mogli na ich podstawie sporządzić deklaracje PIT.

Są to druki: PIT-4R, PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R, PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT/PM, PIT/NZI/.

Deklaracje CIT

CIT, czyli podatek od osób prawnych. Podatkiem CIT opodatkowane są osoby prawne spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Do rozliczenia się z podatku CIT służy deklaracja CIT.

Zajmujemy się rozliczeniem klasycznego CIT-u, a także estońskiego CIT-u dla spółek oraz niższego CIT-u dla małych firm.

Ewidencja podatku VAT – Wieliczka

Podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT jest obciążeniem, które dotyczy zarówno sprzedawców, jak i nabywców, gdyż jego wartość jest doliczana do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży.

Kto będzie musiał rozliczyć się z podatku VAT? Wskazuje to art. 5 ustawy o VAT, który wylicza jakie czynności należy opodatkować podatkiem VAT:

  • odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  • eksport towarów,
  • import towarów na terytorium kraju, czyli przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego,
  • towary objęte remanentem likwidacyjnym,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przedsiębiorca, który wykonuje powyższe czynności jest obowiązany odprowadzić podatek VAT do US na podstawie składanych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Jednak same te druki nie wystarczą do rozliczenia.

Od 1 października 2020 r. przedsiębiorca, aby rozliczyć się z fiskusem musi złożyć JPK_VAT. Nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez ten dokument. Czym jest ten dokument? JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części. Zawiera ewidencję VAT (informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), oraz deklarację VAT (deklarację VAT-7 lub VAT-7K).

Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M – dla podmiotów, które rozliczają się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podmiotów, które rozliczają się kwartalnie.

Deklaracja PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC to bardzo częste obciążenie, którym obarczeni są przedsiębiorcy. Tym podatkiem objęte są umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy spółki, umowy darowizny, ustanowienie hipoteki i inne.

W celu rozliczenia się z podatku od czynności cywilnoprawnych należy złożyć deklarację  PCC-3 oraz zapłacić kwotę podatku według określonej stawki.

Inne deklaracje podatkowe

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się sporządzaniem deklaracji podatkowych również z innych obszarów. Obsługujemy deklaracje podatkowe od nieruchomości (DN-1), deklaracje od środków transportowych (DT-1), deklaracje na podatek rolny (DR-1) oraz inne.

Dbamy o rzetelne i terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawa podatkowego.

Jak do nas trafić?