Aktywa finansowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

aktywa finansowe – aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, wynikające z kontraktów prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo  do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, 

Aktywa finansowe

Inne pojęcia