Zasada realizacji

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada realizacji – zyski powstają w momencie sprzedaży lub czynności z nią zrównanych,

Zasada realizacji

Inne pojęcia