Trwała utrata wartości

słownik pojęć księgowo rachunkowych

trwała utrata wartości – duże prawdopodobieństwo, że składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znacznej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, 

Trwała utrata wartości

Inne pojęcia