Środki trwałe w budowie 

słownik pojęć księgowo rachunkowych

środki trwałe w budowie – środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, 

Środki trwałe w budowie

Inne pojęcia