Rok obrotowy

słownik pojęć księgowo rachunkowych

Rok obrotowy – okres kolejnych dwunastu miesięcy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący 31 grudnia,

Inne pojęcia