Aktywa rzeczowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

aktywa rzeczowe – materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby; wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) lub w toku produkcji, półprodukty; towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym, 

Aktywa rzeczowe

Inne pojęcia