Rezerwy

słownik pojęć księgowo rachunkowych

rezerwy – zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne, 

Rezerwy

Inne pojęcia