Cena nabycia

słownik pojęć księgowo rachunkowych

cena nabycia – jest to cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem np. transport, koszty załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w czasie transportu, prowizje pośredników, montażu, instalacji, robocizny zużytej na przystosowanie składnika majątku do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu itp. a w przypadku importu powiększona dodatkowo o obciążenia o charakterze publicznoprawnym; pomniejszona o rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia, 

Cena nabycia

Inne pojęcia