Kwota wymagająca zapłaty

słownik pojęć księgowo rachunkowych

kwota wymagająca zapłaty – jest to kwota należna kontrahentowi wraz z odsetkami ustawowymi (jeżeli kontrahent domaga się ich) lub odsetkami umownymi np. od kredytów i pożyczek przypadającymi na dany okres. 

Kwota wymagająca zapłaty

Inne pojęcia