Zasada istotności

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada istotności – możliwość stosowania uproszczeń w ewidencji jeżeli nie zniekształca to obrazu firmy i wyniku finansowego np. niskocenne środki trwałe mogą być w ewidencji pozaksięgowej,

Zasada istotności

Inne pojęcia