Aktywa trwałe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

aktywa trwałe – aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych, 

Aktywa trwałe

Inne pojęcia