Cena sprzedaży netto

słownik pojęć księgowo rachunkowych

cena sprzedaży netto – cena po której jednostka bez trudu sprzedaje swoje towary lub (gdy dany towar czy usługa nie były sprzedawany przez jednostkę) cena uzgodniona z odbiorcą, względnie cena rynkowa pomniejszona o stosowane przez jednostkę upusty, rabaty. 

Cena sprzedaży netto

Inne pojęcia