Zasada kontynuacji

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada kontynuacji – nie występują żadne przesłanki ani zarząd firmy nie posiada żadnych informacji które byłyby podstawą domniemania o możliwości zaprzestania działalności w najbliższej przyszłości (w następnym okresie sprawozdawczym) – wycena wg cen i kosztów faktycznie poniesionych na ich nabycie,

Zasada kontynuacji

Inne pojęcia