Wartość godziwa

słownik pojęć księgowo rachunkowych

wartość godziwa – kwota za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi niepowiązanymi ze sobą stronami, 

Wartość godziwa

Inne pojęcia