Prawidłowość

słownik pojęć księgowo rachunkowych

prawidłowość – zgodność z ustawą o rachunkowości i innymi aktami prawnymi (w razie kolizji przepisów stosuje się przepisy wynikające z ustawy o rachunkowości).

Prawidłowość

Inne pojęcia