Zasada ciągłości

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada ciągłości – stałe stosowanie z okresu na okres przyjętych zasad w celu zapewnienia porównywalności danych, w uzasadnionych wypadkach (zmiana przepisów, zmiana profilu działalności, dostosowanie się do zasad obowiązujących w grupie kapitałowej itp.) odstępstwa są dopuszczalne,

Zasada ciągłości

Inne pojęcia