Zasada memoriału

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zasada memoriału – ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących danego okresu obrachunkowego,

Zasada memoriału

Inne pojęcia