Aktywa pieniężne

słownik pojęć księgowo rachunkowych

aktywa pieniężne – aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz, 

Aktywa pieniężne

Inne pojęcia