Zobowiązania finansowe

słownik pojęć księgowo rachunkowych

zobowiązania finansowe – zobowiązanie jednostki do wydania aktywów finansowych albo do wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką, na niekorzystnych warunkach, 

zobowiązania finansowe

Inne pojęcia