Przychody i zyski

słownik pojęć księgowo rachunkowych

przychody i zyski – uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru (za wyjątkiem dopłat wniesionych przez udziałowców), 

Przychody i zyski

Inne pojęcia