Koszt wytworzenia

słownik pojęć księgowo rachunkowych

koszt wytworzenia – wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wytworzeniem danego składnika majątku trwałego. 

Koszt wytworzenia

Inne pojęcia