Pozostałe koszty i przychody operacyjne

słownik pojęć księgowo rachunkowych

pozostałe koszty i przychody operacyjne – koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, 

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

Inne pojęcia