Straty i zyski nadzwyczajne

słownik pojęć księgowo rachunkowych

straty i zyski nadzwyczajne – straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do prze- widzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, 

Straty i zyski nadzwyczajne

Inne pojęcia